آیا شورای شهر پنجم به وعده‌هایش برای انتخاب شهردار بومی عمل می‌کند؟!
به گزارش بناب نیوز،  شهرداری بناب در طول فعالیت شورای چهارم بارها طعم استیضاح و برکناری سکانداران متعدد خود را چشید و بعد از مشخص شدن ترکیب شورای دوره پنجم اسامی بیش از 40 نفر برای تصدی این پست مطرح شده بود که با خلف وعده اعضای شورای پنجم شهر بناب مبنی بر انتخاب شهردار در همان روز اول آغاز به کار شوراها، اینک نیز هر روز اسامی افراد جدید و متعددی از بومی گرفته تا غیربومی به گوش می‌رسد.

این اتلاف وقت در تعیین شهردار جدید بناب و جستجوی روزمره اعضای شورای پنجم شهر بناب برای یافتن گزینه‌ای مناسب و آشنا به اصول و قواعد بازی این شائبه را در ذهن متبادر می‌کند که نه تنها اعضای شورای پنجم شهر بناب سردرگم شده‌اند و به عبارتی سرنخ از دستان ایشان در رفته است بلکه در بین اعضای این شورا در موضوع مهمی چون انتخاب شهردار اختلافی اساسی وجود دارد.

البته فارغ از این معادلات پیچیده اگر به دغدغه‌هایی که با تغییر شهرداران بناب بارها در بین شهروندان بنابی به وجود آمده است، توجه کنیم پرواضح است که شهروندان یا همان موکلان اعضای شورای اسلامی شهر از آنها انتظار دارند با مدیریت کردن حواشی پرشمار انتخاب شهردار و انتخاب فردی توانمند و شایسته در راستای تثبیت مدیریت شهری و ارتقای جایگاه بناب گام بردارند.

حال با توجه به اتمام ماراتن نفس‌گیر شورای چهارم بناب با تعیین چهار شهردار و چهار سرپرست شهرداری در یک دوره چهار ساله و نیز پایان فراز و نشیب‌هایی که در طول چهار سال شهروندان بنابی شاهد آن بوده و عواقب زیانبار آن را با پوست و استخوان احساس کردند، این بار شورای پنجم در آزمون سخت انتخاب شهردار که قطعاً یکی از مهم‌ترین دستور کارهای شورای اسلامی محسوب می‌شود، قرار گرفته‌اند.

شواهد نشان می‌دهند در همین ابتدای شروع فعالیت چالش‌هایی در انتخاب شهردار با ماهیت بومی و غیربومی فضای مشورتی شورای پنجم شهر بناب را در برگرفته و این موضوع تا آنجا پیش رفته است که برخی اعضای شورای پنجم جهت یافتن گزینه مورد نظر برای شهرداری حتی به استان‌های همجوار نیز عزیمت کرده و در صدد رایزنی با برخی چهره‌های غیربومی برآمده‌اند.

بدون در نظر گرفتن این موضوع که چنین حرکاتی در آینده چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت، باید واقع‌بینانه گفت که این اقدامات مسبوق به سابقه بوده و در ادوار گذشته نیز مشاهده شده است اما در نهایت سرنوشت خوبی برای طرفین رقم نخورده است!
https://goo.gl/qyPD4F
اینکه تقاضای سکانداری شهرداری بناب برای بسیاری از مدیران و صاحب‌نظران یک برند مدیریتی محسوب می‌شود به جای خود تفکری صحیح و متین است اما این کرسی گرم و نرم با توجه به ساز و کارهای شورایی از استحکام لازم برخوردار نیست و باید اذعان کرد که این کرسی برای بسیاری از شهرداران شاید آخرین اریکه مدیریتی محسوب شود.

با این حال نگارنده معتقد است ضمن آنکه توان مدیریتی افراد به عنوان شهردار صرف ارائه برنامه‌های مدون و رنگارنگ نیست، بلکه باید برنامه‌هایی منطبق بر واقعیات شهر بناب، عمل‌گرایی و قانون‌مداری را شاخص اصلی و تأثیرگذار در نظر گرفت و نکته حائز اهمیت این اعتقاد متقن این است که باید سوابق کاری افراد به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی و فاکتورهای عمومی انتخاب شهردار مدنظر قرار گیرد.

از طرفی چون برخی گزینه‌های غیربومی هیچ‌گونه شناختی نسبت به شهر بناب و شهروندان آن ندارند قطعاً در این گرداب غرق خواهند شد همچنین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امر، شورای پنجم شهر بناب عصاره‌ای از عزم بومی‌گرایی شهروندان است و به همین خاطر منتخبان این نهاد مردمی تصمیم‌گیر باید رأی اعتماد مردم را با انتخاب شهردار بومی پاسخ دهند. زیرا کارهای نیمه تمام بسیاری در سطح شهر وجود دارند که باید به اتمام رسیده و تکمیل شوند و نمی‌توان با ارائه برنامه‌های غیرهمسو با اهداف ترسیمی سال‌های قبل به این مهم دست یافت.

به عبارتی بهتر، با توجه به ترکیب شورای پنجم شهر بناب، انتظار می‌رود شهرداری که توسط این شورا انتخاب می‌شود به هر دلیل و برهانی وزنش از شورای شهر سنگین‌تر باشد و یقیناً افرادی که با رایزنی از طرق مختلف قصد کلیدداری این شهر را دارند، نمی‌توانند موفق باشند و این وظیفه‌ای بس سنگین بر دوش تک تک اعضای شورای شهر است که با همفکری و همگرایی مطلق از افراد کاردان و متکی به سوابق‌کاری روشن و مفید خود برای تصدی این پست حساس دعوت کنند.

در پایان متذکر می‌شود، انتخاب درست یا غلط شهردار توسط شورای پنجم شهر بناب می‌تواند برای اعضای این شورا هم نقطه آغاز باشد و هم نقطه پایان... !