ارائه درس مهارت های زندگی برای اولین بار در دانشگاه بناب

به گزارش بناب نیوز، درس مهارت‌های زندگی به عنوان دو واحد درس اختیاری با تاثیر در معدل بر اساس بخشنامه ارسال شده از طرف دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برای اولین بار در دانشگاه بناب در نظر گرفته شد.

همچنین این درس از نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۷ به دانشجویان گروه عمران ارائه شد.

ورودی‌های جدید این دانشگاه این درس را بعنوان دو واحد درس اختیاری انتخاب کرده و در کلاس‌های آن که هر هفته تشکیل می شود شرکت می کنند.