هدفگذاري توليد يك ميليون و 300 هزارتن محصولات فولادي در مجتمع فولاد صنعت بناب
به گزارش بناب نیوز، محمدرضا ادريسي مديرعامل اين مجتمع در جلسه شوراي مديران كه به منظور بررسي بودجه سال 97 تشكيل شده بود گفت: عملكرد 6 ماه اخير اين مجتمع نشان داد كه توان و پتانسل موجود حاكي از آن است كه ميتوان به ظرفيت هاي بالاتري از توليد دست يافت و با شرايط موجود ميتوان به مشكلات توليد فايق آمد. 
محمدرضا ادريسي گفت: افزايش ظرفيت فعلي انجام شده، نيروي كار جوان، كاهش هزينه ها و اصلاح ساختار انجام شده منجر به دستيابي به اهداف تعيين شده گرديد كه بر همين اساس پيش بيني ميشود افزايش ظرفيت توليد در سال آتي را نيز شاهد باشيم. 
مديرعامل و عضو هيئت مديره مجتمع فولاد صنعت بناب تلاش و پشتكار به همراه پتانسيل موجود را داراي اهميت و قابل اتكا دانست و گفت: توليد يك ميليون 300 هزارتن محصول در سال آتي هدفگذاري شده است و بر اساس شرايط، توان و پتانسيل موجود قابل دستيابي است و بودجه سال 97 نيز بر همين اساس تنظيم خواهد گرديد و در جهت تحقق هدفگذاري انجام شده و تامين بودجه لازم كليه مديران بايد با دقت و جزء به جزء به بررسي شرايط و مسائل بپردازند و در جهت رفع موانع گام بردارند. 
وي همچنين نسبت به شكوفائي مجتمع فولاد صنعت بناب در سال آتي ابراز اميدواري كرد و گفت : با تحقق ميزان ظرفيت برنامه ريزي شده شاهد پويايي و نشاط و شكوفائي هرچه بيشتر مجتمع در زمينه هاي مختلف خواهيم بود و اميد است با افزايش ظرفيت، زمينه اشتغال و بكارگيري نيروهاي جديد را نيز فراهم نمائيم . 
ادريسي در خصوص عملكرد سالجاري هم گفت: علي رغم عدم تخصيص كامل اعتبار در نظر گرفته شده با اصلاح ساختار و بكارگيري صحيح منابع موجود توانستيم در 10 ماه اخير به ميزان  420 هزارتن محصول توليد و در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه كنيم كه اين ميزان توليد تا پايان سال به 600 هزارتن قابل افزايش است. 
وي در پايان با تاكيد بر افزايش صادرات محصولات توليدي در سال آينده گفت : با توجه به شرايط بازار داخلي و با در نظر گرفتن افزايش توليد توجه و تاكيد ويژه بر صادرات داشته و عمده محصول توليد شده را در بازارهاي خارجي عرضه خواهيم كرد چرا كه نياز بازار داخلي جوابگو نبوده و از طرفي كيفيت بالاي محصولات اين مجتمع توان رقابت و كسب سهم حداكثري از بازارهاي منطقه را دارد لذا صادرات محصولات را در پيش خواهيم گرفت .