آشنایی دانش آموزان بنابی با فناوری های نانو

به گزارش بناب نیوز، پانصد دانش آموز دختر و پسر بنابی با هدف آشنایی با فناوری های نانو و همچنین آمادگی برای کلاس های المپیاد نانو کشوری تحت نظر ستاد نانو کشور ضمن آشنایی با این فناوری با کارکرد دستگاههای الکترونیکی،انفجار سیم،اسپاترینگ،اللتراسونیک و کاربرد ماده سیار آشنا شدند.

یعقوب علی کاظم نژند مدیر پژوهشسرای دانش آموزی بناب گفت:این دانش آموزان زیر نظر اساتید باشگاه نانو کشور که در زمینه ترویج نانو فعالیت دارند به مدت دو روز آموزش دیدند و در مرحله دوم نیز دبیران منطقه در این دوره شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به نقش نانو در جوامع انسانی و صنعت گفت:استفاده از نانو باعث بهبود و افزایش کیفیت محصول نهایی شده بطوریکه در تولید محصول از مواد اولیه ریز و در سایز نانو استفاده می شود و خواص آن در تولید نهایی خود را نشان می دهد.

لازم به ذکر است مسئولیت برگزاری این کلاس ها بعهده دکتر مهران جابری از باشگاه نانو کشور می باشد.