انتقاد سرپرست فرمانداری بناب از حذف ساعت پرورشی در مدارس
به گزارش بناب نیوز، امین رفیعی در جلسه شورای آموزش و پرورش بناب افزود: متاسفانه مقوله تربیت و انتقال مفاهیم ارزشی و اسلامی به دانش آموزان در آموزش و پرورش مغفول مانده است که نتیجه آن ایجاد گسست فرهنگی بین نسلها است.
 وی ضعف مدیریتی و کمبود اعتبارات پرورشی را عمده ترین دلیل بی توجهی به امور تربیتی و پرورشی اعلام کرد و گفت: در طی چهل سال گذشته که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد انواع تشکیلات تربیتی در مرحله آزمون و خطا قرار گرفته اند که هیچ گونه نتیجه مطلوبی عاید نشده است و برای پیاده کردن اهداف نیز بودجه و ابزار کافی در اختیار مدیران قرار نگرفته است.
سرپرست فرمانداری بناب افزود : کلیه نظام های آموزشی برنامه هایی را برای انتقال مبانی ارزشی و اعتقادی به دانش آموزان ارائه می دهند ولی آموزش و پرورش کشور به یک جمع بندی اساسی در این خصوص نرسیده است.
رفیعی با اشاره به اینکه موضوعاتی که به نسل های بعدی انتقال می یابد باید مشخص و آسیب شناسی شود گفت: عدم هماهنگی در انتقال موضوعات نیز باعث می شود دوگانگی فرهنگی در جامعه بوجود آید.
مدیر آموزش و پرورش بناب نیز با انتقاد از عدم تخصیص اعتبار برای احیای اردوگاه دانش آموزی بناب از تخریب و از بین رفتن اردوگاه 9 هکتاری بناب خبر داد. 
محمود قهرمانی افزود : این اردوگاه که یک باغ وسیع و آباد بود طی سالهای گذشته و بعلت عدم اعتبار به یک کویر تبدیل شده و سرمایه بزرگ آموزش و پرورش در حال مرگ تدریجی است. 
 وی به مشکل تامین سرانه مدارس شهرستان بناب اشاره کرد و افزود :با گذشت 5 ماه از سال تحصیلی ریالی از بابت سرانه به مدارس شهرستان اختصاص نیافته و مدیران مدارس با مشکل پردخت هزینه های جاری مواجه هستند.
 مدیر آموزش و پرورش بناب با اشاره به اینکه از آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان هنرستان صنعتی بناب به مدرسه 18 کلاسه جدید انتقال خواهند یافت گفت: با توجه به اینکه این مدرسه جدیدالاحداث می باشد فاقد انشعابات بوده و با توجه به بعد مسافت نیازمند احداث زیر ساخت های شبکه آب، برق و گاز می باشد .