یادداشت / تکرار مکررات ...

به گزارش بناب نیوز، طبق عادت سالیان قبل روز جمعه 17 فروردین 97 در حرکتی تحسین برانگیز توسط جمعی از فعالان زیست محیط منطقه ی قره قوشون بناب پاکسازی گردید. در اینکه این عمل،کاری خدا پسند و مردم پسند هست شکی نیست و در اینجا دست همه شرکت کنندگان را به گرمی می فشاریم.

ولی لازم می دانیم چند کلمه ای در  مورد نقد جلسه ی مرتبط چه بسا از باب پیشنهاد و یا انتقاد حرف بزنیم.

بحث اول این است که به نظرم اسم این عمل یعنی جمع آوری زباله را به هیچ وجه نباید در ردیف حفاظت از محیط زیست گذاشت به نظر می‌رسد که بهترین اسم "مدیریت پسماند و آلاینده های زیست محیط" برازنده این کار می باشد و فعالان این عرصه باید بجای استفاده از کلمه فعال محیط زیست از کلمه "فعال زیست محیط" استفاده کنند چرا که حفاظت از محیط زیست مطلقا در جمع آوری پسماند نیست و جزء وظایف اداره محیط زیست نمی باشد.

وظیفه سازمان یا اداره محیط زیست و فعالان محیط زیست حفاظت از حیات وحش و گونه های نادر و پرجمعیت وحوش و سازماندهی مناطق زیست کره می باشد احیانا اگر ردیفی در جمع آوری پسماند داشته باشد کاری غیر ضروری از طرف این سازمان می باشد.

با تمام احترامی که به مبتکر این طرح در شورای محترم قائل هستیم و از نیت خیر ایشان در این امر آگاه هستیم به عرض می‌رسانیم که مشکل زیست محیط تنها با جمع آوری پسماند در یک روز از سال به صورت نمادین و چه بسا گرفتن چند عکس یادگاری جهت پخش در شبکه های مجازی حل نمی شود.
خواه به طبع شورا و شهردار محترم خوش آید یا نه باید قبول کنیم که جمع آوری پس ماند در شهر و مناطق دسترس شهری به عهده ی شهرداری می باشد که نباید توسط شورای محترم توپ در زمین دیگری انداخته شود.

مشکل، عضو شورایی هست که برنامه هایی جهت مدیریت پسماند و فرق آن را با مشکلات کلان محیط زیست به مردم ارائه نمی‌کند.

مشکل، گروه خدمات شهرداری هست که مکان یابی صحیحی برای دفع پسماند در نظر نگرفته و یا پسماند را در مقابل باد و عواملی دیگر مهار نمیکند.

مشکل، عضو شورایی هست احیانا از عدم آگاهی از وظایف شهرداری و یا فرار از مسئولیت توپ را در زمین اداره و یا سازمانی دیگر رها می کند.

مشکل، سازمان مردم نهادهایی هستند که در مقابل کار خویش انتظار مادیات از ادارات و یا مردم داشته و برای کارهایی دیگر از قبیل صدور کارت عضویت دارند و سرفصل تشکیلات خویش که گروهی مردم نهاد هستند را فراموش می‌کنند.

مشکل، قشر آگاه جامعه هستند که فرق بین فعالان محیط زیست را با فعالان زیست محیط را برای افکار عمومی مطرح نمی‌کنند.

مشکل، فعال زیست محیطی هست با این که داوطلبانه و بالاختیار به این راه قدم نهاده بهانه ای بعنوان من خادم مردم نیستم که بریزند من جمع کنم را مطرح می کند.

مشکل، من و شما هستیم که در خانواده کارهایی از قبیل تفکیک زباله و یا عدم ریختن زباله را در محل نامناسب آموزش نمی دهیم.

و مشکلات زیادی که می تواند در مورد زیست محیط بصورت ایده مطرح شده راهگشای ادامه ی کار گردد.
در نهایت از عوامل جلسه ای که در این مورد برگزار گردید کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی توفیق داریم. و به نظر می رسد این گونه جلسات راه چاره می باشد که آنقدر تکرار شود تا همه ی ما وظیفه خویش را بدانیم و عمل کنیم و به زبان ساده زباله را در محیط نریزیم.

غلامحسین پورفرزین