فعالیت دفتر الکترونیک قضایی در بناب
به گزارش بناب نیوز، سعید قاسمی وند در جمع قضات و کارشناسان قضایی این شهرستان فعالیت این دفاتر را گامی موثر در غلبه بر اطاله دادرسی اعلام کرد و گفت: آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی در سال 1395 مصوب و اجرای آن از امروز در شهرستان بناب آغاز شد.
وی تعداد پرونده های مطروحه سال 96 در دادگستری بناب و شوراهای حل اختلاف را 28 هزار عنوان اعلام کرد و افزود:صد درصد پرونده های ارجاعی به دادگستری و بیش از 98 درصد پرونده های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف مختومه شده است.
رئیس دادگستری بناب خاطر نشان کرد: تمامی دادخواست ها،اظهار نامه ها،تجدید نظر خواهی،اعتراضات کیفری و حقوق و واخواهی از طریق این دفاتر قابل پیگیری است ولی به پرونده های ارجاعی ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.