رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب معرفی شد.

"حبیب صدقی‌قدیم" به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی "حبیب صدقی‌قدیم" به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب معرفی شد.

صدقی متولد 1350 و کارشناس مدیریت است.

وی پیش از این مدیریت امور اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مدیریت ارشاد بناب را عهده دار بوده است.