جوابیه روابط عمومي مجتمع فولاد صنعت بناب در خصوص مطلب منتشره از سوي خبرگزاري تسنيم
به گزارش بناب نیوز، روابط عمومي مجتمع فولاد صنعت بناب مطالب منتشره از سوي خبرگزاري تسنيم با عنوان "ادامه فعاليت مجتمع فولاد صنعت بناب در هاله اي از ابهام " را نادرست خوانده و در اين زمينه جوابيه صادر كرد.
در این جوابیه آمده است: روابط عمومي مجتمع فولاد صنعت بناب با عنوان اينكه اين مجتمع مشغول فعاليت بوده و  براي سال 1397 توليد يك ميليون 300 هزارتن محصول را هدفگذاري كرده است مطالب مندرج در گزارش خبرگزاري تسنيم را حاوي اطلاعات نادرست و ناقص خواند.
 آغاز به كار اين مجتمع در سال 1383 با دو خط نورد شاهين بناب بوده است و مطلب عنوان شده در خصوص واحد ذوب كوره قوس صحيح نبوده و تصحيح مي شود كه واحد ذوب كوره قوس در سال 1391  راه اندازي و در سال 1393 بصورت رسمي توسط وزير صنعت و معدن افتتاح گرديده است.
الحاق گسترش فولاد شهريار كه براي اوج فعاليت اين مجتمع عنوان گرديده صحيح نبوده و تاكيد مي شود كه گسترش فولاد شهريار همچنان پروژه بوده و راه اندازي نشده است .
در خصوص تعديل نيرو در سال هاي 1393 تا 95 نيز تعديل نيرو به ميزان 2000 نفر كاملا اشتباه بوده و در آن زمان كل پرسنل اين مجتمع حدود 1950 نفر بوده كه در سال 95 حدود 750 نفر تعديل شده است .
در خصوص خبرهايي از اخراج نيروهاي اين مجتمع نيز شايان ذكر است كه هيچ نيرويي از طرف شركت اخراج نگرديده و برنامه اي براي تعديل نيرو نيز وجود ندارد و نيروي هاي تعديلي منتسب، مربوط به پيمانكار مي باشند .
بدهي هاي عنوان شده نيز مربوط به تسهيلات بانكي همزمان با سال هاي تاسيس و راه اندازي كارخانه بوده است كه در حال حاضر يكي از مشكلات اساسي اين مجتمع مي باشد .
در پايان تاكيد مي گردد كه اين مجتمع در حال حاضر بصورت فعال در واحد هاي ذوب و نورد برنامه ريزي براي رسيدن به هدفگذاري توليد بيش از يك ميليون و سيصد هزار تن در سال 1397 را در دستور كار دارد و وعده مديران اين مجتمع در سال 96 مبني بر توليد 600 هزارتن محقق شده ، حدود 200 نفر نيز مشغول به كار گرديده اند و در زمينه صادرات نيز مذاكراتي را با كشورهاي همسايه انجام داده است كه به زودي با رفع مشكل ماليات بر ارزش افزوده،‌صدور محصول به اين كشورها در سالجاري را آغاز خواهد كرد .