کارکنان شهرداری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می شوند
به گزارش بناب نیوز، ضیااله اعزازی ملکی در جلسه بررسی مشکلات شهری بناب یکی از مشکلات شهرداریها را تامین حقوق پرسنل ذکر کرد و گفت : از یک سوعدم تبعیت حقوق کارکنان شهرداریها از نظام هماهنگ پرداخت حقوق و از سوی دیگر کاهش شدید درآمد شهرداریها ادامه روند ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را با مشکل مواجه ساخته است.
وی افزود:در حال حاضر قسمت عظیم درآمد شهرداری ها صرف اعتبارات جاری و پرداخت حقوق پرسنل می شود .
نماینده مردم بناب در مجلس در خصوص احتمال کاهش سهم شهرداریها از محل ارزش افزوده هم گفت : اکثر نمایندگان از وضعیت مالی شهرداریها آگاهی دارند و در صورتی که چنین موضوعی در مجلس مطرح شود بی شک از حق و حقوق شهرداریها دفاع خواهند کرد.
اعزازی ملکی از نحوه تخصیص قیر رایگان که فقط به شهرهای زیر پنجاه هزار نفر تعلق می گیرد انتقاد و خاطرنشان کرد : در حالی که در شهرهای کوچک قیر دست مسئولان مانده است شهرهای بزرگ با مشکل آسفالت ریزی معابر مواجهند.
وی با بیان اینکه هیچ مشکلی از بابت تامین قیر رایگان در روستاها وجود ندارد افزود : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آماده است بلافاصله بعد از زیرسازی و آماده سازی معابر روستایی را آسفالت کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه کمربندی های بناب در داخل محدوده شهری محصور شده اند گفت : اداره راه و شهرسازی ملزم به آسفالت ریزی کمربندی های شهر بناب است چرا که آسفالت این محورها از توان شهرداری خارج است.