سودای تصاحب میز ریاست به جان شورای شهر بناب افتاده است

به گزارش بناب نیوز، شوراهای شهر و روستا نماد اراده مردم برای مدیریت مردمی هر شهر و روستاست و اعضای شوراهای اسلامی با برخورداری از رأی مردم نمایندگان جوامع خود برای بهبود استانداردهای زندگی در آنها هستند.

اول شهریور ماه زمان برگزاری انتخابات و مشخص شدن ترکیب هیأت رئیسه شوراهای اسلامی شهر برای سال دوم دوره پنجم شوراهای شهر است و طبیعی است در بین اعضای شوراها رایزنی‌هایی برای یک انتخاب صحیح، قوی و مدبرانه صورت گیرد، ولی این روزها صدای واحد و یکنواختی از درون شورای شهر بناب شنیده نمی‌شود.

عضو شورای پنجم شهر بناب اگرچه پس از انتخاب شدن توسط آرای مردم در محافل رسمی و غیررسمی بر ضرورت حفظ وحدت رویه و حرکت حول محور اصل مشورت و شورا تأکید کردند، اما اینک موضوع انتخاب رئیس شورای شهر به‌جای تبادل نظر و رایزنی‌های معمول و دوستانه چالشی غیرمتعارف را در این پارلمان محلی رقم زده است.

در شرایطی که شهرستان بناب در مقطع کنونی به تصممیات سازنده و راهگشای هر 7 عضو شورای شهر بناب نیاز مبرم دارد، آیا هر گونه کشمکشی بر سر انتخاب رئیس و متأسفانه خط گیری برخی از اعضای شورای شهر از بیرون از این پارلمان شهری در حکم بی‌اعتنایی و پشت پا زدن به آرای مردمی نیست.

بهتر است هر هفت عضو شورای پنجم شهر بناب ضمن مرور متن سوگندنامه ای که در مراسم تحلیف قرائت کرده‌اند، بر وظایف و تعهدات خود در پارلمان شورای شهر نیز بازخوانی داشته باشند تا شاید آن زمان دیگر موضوع پیش پا افتاده‌ای مثل کسب کرسی ریاست شورا دغدغه اصلی شورایی‌ها نباشد.

کوتاه سخن اینکه، شهروندان بنابی از منتخبان خود در پارلمان شهری انتظار دارند به‌جای صرف وقت گرانبهای خود برای موضوعات بیهوده‌ای مثل تصاحب میز ریاست در شورای شهر، تمام همت و تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت بناب به کار گیرند که این شهر سخت به آن نیازمند است و قطعاً مردم نیز نمره قبولی را به منتخبانی در شورای شهر خواهند داد که پیگیر حل مشکلات مردم و توسعه عمران و آبادانی بناب باشند، نه آنهایی که دنبال کسب کرسی ریاست در این پارلمان شهری هستند!