فوت جوان بنابی بر اثر سوختگی شدید

به گزارش بناب نیوز، جوان بنابی بر اثر سوختگی شدید ناشی از اشتعال لباسهای آلوده به بنزین و روغن جان خود را از دست داد.

به گفته شاهدان، این مکانیک بنابی که در داخل حمام به شستن لباسهای آغشته به بنزین و روغن مبادرت کرده بود در اثر بی احتیاطی و بالا رفتن دمای محیط ناشی از بخار آب دچار آتش سوزی شد

این جوان بعد از انتقال به بیمارستان به علت سوختگی شدید جان باخت.

کارشناسان بارها نسبت به اشتعال مواد سوختنی در محیط های کوچک بسته که درجه حرارت محیط به راحتی به حد اشتغال می رسد هشدار داده اند.