بوی تعفن فاضلاب در ورودی شهر بناب برطرف شد

به گزارش بناب نیوز، صیاد لطفی در کارگروه سلامت شهرستان بناب گفت: ۱۳ واحد تولیدی در مسیر جاده بناب - عجب شیر به سیستم پیش تصفیه مجهز هستند.

وی گفت: مشکل واحدهای تولیدی در مسیر جاده بناب - عجب شیر مرتفع شده و مشکلات زیست محیطی موجود در مسیر ورودی شهر بناب بطور کامل از بین رفته است.

به گفته وی، با اجرای این طرح بوی تعفن فاضلاب در ورودی شهر بناب در مسیر جاده عجب شیر نیز کلاً از بین رفته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بناب با بیان اینکه باید از محیط زیست حفاظت کرد، ادامه داد: تعداد ۱۳ واحد تولیدی در مسیر جاده بناب – عجب شیر واقع شده اند که تمامی آن ها واحدهای تبدیل کشاورزی هستند و اکثر آن ها مجهز به سیستم پیش تصفیه هستند.

لطفی ابراز داشت: این واحدها پساب تولیدی خود را تا حد فاضلاب شهری تصفیه کرده و سپس خروجی پیش تصفیه خود را جهت تصفیه کامل به تصفیه خانه شهری منتقل می کنند تا مطابق استانداردهای زست محیطی مورد تصفیه قرار گیرد.