نیم درصد اعتبارات شهرداری سهم کتابخانه های عمومی است
به گزارش بناب نیوز و به نقل از ایرنا، امین رفیعی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بناب ادامه داد: نیم درصد اعتبارات شهرداری ها باید صرف توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری کتابخانه های عمومی شهرستان شود.
وی با بیان اینکه اولویت باید رفع کاستی های فیزیکی کتابخانه ها باشد؛ افزود: اگر محل کتابخانه قرائتخانه مناسب نباشد، شرایط و فضا برای مطالعه دانش آموزان مهیا نمی شود.
رفیعی با بیان اینکه شهرداری بناب در پرداخت نیم درصد کتابخانه های عمومی تعلل می کند، گفت: اگر میزان واریزی شهرداری های سایر شهرهای همجوار را مقایسه کنیم، 3 برابر شهرداری بناب پول واریز کرده اند.
رئیس کتابخانه های عمومی بناب نیز با ارائه گزارشی از عملکرد 3 ماهه کتابخانه های عمومی بناب گفت: به دلیل نبود اعتبارات لازم امکان تعمیرات کتابخانه های عمومی میسر نیست.
علی قانع افزود: شهرداری در طول سال 96 از 110 میلیون تومان اعتبار از بابت نیم درصد 4 میلیون تومان و در 6 ماهه اول سال 97 از 258 میلیون تومان اعتبار تاکنون 5 میلیون تومان به حساب کتابخانه های عمومی بناب واریز کرده که امیدواریم شهرداری در پرداخت نیم درصد اعتبارات تسریع کند.