سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه بناب منصوب شد
به گزارش بناب نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه بناب، دکتر حسین پیری سرپرست دانشگاه بناب، طی حکمی، دکتر جعفر پورصمد دانشیار گروه فتونیک دانشکده علوم پایه را به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب کرد.
دکتر جعفر پورصمد، دانشیار گروه اپتیک و لیزر دانشکده علوم پایه دانشگاه بناب می باشد و مدیر گروه اپتیک و لیزر، معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی، معاون آموزشی و پژوهشی و همچنین عضویت در هیات اجرایی جذب اساتید دانشگاه بناب از سوابق اجرایی وی می باشد.
گفتنی است؛ سرپرست دانشگاه بناب طی حکمی از خدمات دکتر قاسم صمدی آغداش، معاون پیشین اداری و مالی دانشگاه بناب تقدیر به عمل آورد.