متاسفانه در دولت «روحانی» جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی تنزل پیدا کرده است

به گزارش بناب نیوز به نقل از فارس، ضیاءالله اعزازی ملکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تضعیف جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی در چند سال اخیر گفت: جایگاه این شورا بسیار رفیع است و نباید آن را به بازی بگیرند و نگاه جناحی به آن داشته باشند. 

وی افزود: نباید جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی تضعیف شود و این در حالی است که در طول ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی ایران، جایگاه ضعیف فعلی و نگاه‌های سیاسی به این شورا وجود نداشته و تا این حد جایگاه شورای انقلاب فرهنگی تضعیف نشده بود. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دوران اصلاحات و در زمان ریاست خاتمی بر شورایعالی انقلاب فرهنگی هم جایگاه این شورا تا حد فعلی تنزل پیدا نکرده بود. 

وی با بیان اینکه انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد گفت: جایگاه این شورا با توجه به اینکه رهبر انقلاب اعضای آنرا منصوب می‌کنند بسیار مقدس است ضمن اینکه احکام و مصوبات این شورا در حکم قانون است.

نماینده مردم بناب در مجلس افزود: متاسفانه در دولت آقای روحانی جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی تنزل پیدا کرده است و هر چه جلوتر می‌رویم و ضعف را در برگزاری جلسات آن و لغو پی در پی آن و ضعف در خروجی‌های این شورا می‌بینم این در حالی است که از زمان انتصاب دبیر این شورا تا کنون جلسه‌ای برگزار نشده است. 

اعزازی ملکی با اشاره به  عدم نقد پذیری حسن روحانی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان روسای این شوراها گفت:‌ متاسفانه رئیس‌جمهور به هیچ وجه روحیه نقدپذیری را ندارد هر چند که شعار آن را سر می‌دهد این در حالی است که مسئول در جمهوری اسلامی باید همواره روحیه نقدپذیری داشته و انعطاف‌پذیر باشد.

وی با بیان اینکه اعضای حقیقی و حقوقی شورایعالی انقلاب فرهنگی افرادی متخصص در موضوعات فرهنگی با ایده ها و نظرات ویژه هستند گفت: داشتن روحیه‌ای تحمل منتقد در جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به بهتر شدن خروجی آن کمک کند لذا رئیس‌جمهور باید ضمن نقد پذیری، روحیه تحمل نظرات مخالفان خود را همانند آنچه که در قرآن بیان کرده است داشته باشد. 

وی با بیان اینکه حسن روحانی سخنور بسیار خوبی است اما روحیه انتقادپذیری ندارد افزود: شعار دادن و عدم وفای به تعهدات، به هیچ وجه بنده زیبنده رئیس جمهور و یا مدیران دیگر نیست.