بازگشایی موزه مردم شناسی جنوب سهند بناب

به گزارش بناب نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری بناب، موزه مردم شناسی جنوب سهند بناب که چندین ماه بود به دلیل تعمیرات و مرمت تعطیل شده بود روز پنج شنبه دوم خرداد 98 با حضور مدیر کل میراث فرهنگی استان و جمعی از مسئولین شهرستان و اهالی فرهنگ دوست بناب بازگشایی شد.

همچنین در مراسم بازگشایی این موزه، تفاهم نامه ای مابین آبدار مدیر کل میراث فرهنگی استان و تیزپاز نیاری شهردار بناب امضا شد که بر اساس آن مدیریت موزه مردم شناسی جنوب سهند به شهرداری بناب واگذار گردید.