موافقت وزیر کشور با تاسیس شهرداری خوشه مهر

به گزارش بناب نیوز، وزیر کشور 25 اردیبشهت ماه در ابلاغیه ای به استاندار آذربایجان شرقی با تاسیس شهرداری در شهر خوشه مهر از توابع بخش مرکز شهرستان بناب موافقت کرد.

در ابلاغیه وزیرکشور به استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به موافقت بعمل آمده در بهمن ماه 1397 در خصوص تبدیل روستای خوشه مهر از توابع بخش مرکز شهرستان بناب به شهر و در اجرای تبصره ذیل ماده(6)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (1) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر خوشه مهر بلامانع اعلام شده است.
ابلاغیه وزارت کشور، تاسیس شهرداری یادشده را همچنین منوط به تحقق تعهدات موضوع ماده (9) دستور العمل «نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر و تاسیس شهرداری»، برشمرده است.