برگزاری گردهمایی جوانان شهرستان بناب با مدیر کل طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان

به گزارش بناب نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آل اسحاق مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان در همایش گردهمایی جوانان شهرستان بناب و در جمعی از اعضای موئسسات مردم نهاد گفت: تسریع در ساخت خانه‌های جوان و اجرای طرح‌های مهارت‌آموزی اوقات فراغت برای جوانان در بناب از برنامه‌های مهم معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان است.

آل‌اسحاق افزود: حمایت از طرح‌های اشتغالزایی جوانان در بناب هم از اولویت‌های دولت است و عمده ترین برنامه ریزی های دولت در حوزه جوانان است.

آل اسحاق در همایش نشست جوانان و موئسسات مردم نهاد اشاره به اینکه در این مدت اخیر شهرستان بناب در حوزه موئسسات مردم نهاد و در آوردگاه مهم کشوری در بحث ورزشکاران و قهرمانان نقش مطلوبی در سطح کشوری دارد.

وی در ادامه به پتانسیل ها و قدم های خیران در این شهر صنعتی و دانشگاهی اشاره کرد و گفت: می توان از طریق موئسسات مردم نهاد این شهرستان زیر ساختهای مهمی برای جوانان  پیش بینی کرد که کلنگ زنی مرکز درمانی و فیزوتراپی با تعهدات خیران بنابی در مدرسه باغچه بان از دیگر فعالیت های چشمگیر موئسسه مردم نهاد این شهرستان بناب است.

عکس: #مرتضی_بالکانی