یادداشت / خوشه مهر آباد یا ناآباد

اخیرا گزارشی از شهر تازه ارتقاء یافته خوشه مهر تهیه و در شبکه استانی پخش شده است که متاسفانه این گزارش بجای پرداختن به مسائل اصلی و ریشه ای به مسائلی پرداخته که می تواند تداعی کننده این نکته باشد که خوشه مهر شایستگی شهر شدن را نداشته است.

البته امید است که گزارشگر شهرستان سوگیری سیاسی نداشته باشد یا دوستانی که برای تهیه این گزارش جهت دادند نیت بدی نداشته باشند.

در راستای تبیین واقعی مشکلات لازم است به چند نکته اساسی اشاره کنم:
اولا خوشه مهر یکی از روستاهای آباد شهرستان بوده که با داشتن پتانسیلهای زیاد جزء اولین روستاها شده که طرح فاضلاب آن تصویب و هم اکنون در حال احداث است.
دوما کدام شهر یا روستا در کشور نیست که سگ و گربه ولگرد نداشته باشد. واقعا مشکل خوشه مهر سگهای ولگرد است؟ این واقعا بولد کرد یک معضل بسیار بی اهمیت برای مقاصد دیگر است. این معضل در اکثر جاها حتی شهرهای بزرگ هم هست.
سوما اگر واقعا هدف پرداختن به مشکل خوشه مهر است بنده بعنوان یک دانش آموخته این رشته عرض میکنم: 
1-اصلی ترین مشکل حال حاضر خوشه مهر آن است که علی رغم ارتقا به شهر هنوز زیر ساخت های اداری و حقوقی آن فراهم نشده است هم نیروی انسانی کافی و هم منابع مالی و نیز مجوزها و کد شهرداری که فکر کنم هنوز ابلاغ نشده است
2-مساله اصلی دیگر که حتی مهمتر از مساله اول است تهیه و تصویب طرح هادی شهر خوشه مهر است که باید برای توسعه آتی آن تهیه و تصویب بشود تا شورا و شهرداری محترم خوشه مهر بر مبنای آن مشکلات کنونی آن که از جمله تعریض و اصلاح معابر، ضابطه مند کردن ساخت وساز و ...  است را به پیش ببرند. طرح هادی قبلی اولا برای روستا تهیه شده بود دوما اینکه مهلت انجام آن نیز به پایان رسیده است.
امید است مسئولین محترم شهرستان بناب با همکاریهای لازم بتوانند مشکلات شهر تازه ارتقا یافته خوشه مهر را حل کنند. و همچنین خبرنگاران محترم شهرستان نیز اگر نیت خیری دارند واقعا این همه وقت و هزینه را صرف مسائل حاشیه ای نکنند.
عطاءاله زرفشان / دکترای برنامه ریزی شهری