80 درصد جویندگان کار فاقد مهارت لازم هستند

به گزارش بناب نیوز به نقل از فارس، صمد اخلاصی در جلسه مشترک شورای فرهنگ عمومی و شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب با ارائه گزارشی از وضعیت اشتغال در شهرستان بناب اظهار داشت: بر اساس آمار سرشماری سال 1395 تعداد افراد فاقد شغل در شهرستان بناب 6 هزار و 31 نفر بودند و نرخ بیکاری ۱۳.۴ درصد بود که میانگین استانی ۱۳.۵ درصد است.

وی افزود: بر اساس این آمار کمترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان شبستر با 6 درصد و بیشترین آمار بیکاری مربوط به شهرستان هشترود با ۲۴.۳درصد است.

اخلاصی با بیان اینکه وضعیت اشتغال طی دو سال گذشته در سطح شهرستان رو به بهبود بوده است؛ گفت: طی این مدت آمار بیکاری سیر نزولی را طی می‌کند.

به گفته رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نبود مهارت و تخصص باوجود وجود مراکز آموزش فنی و حرفه ای که به عنوان چالش اصلی در بین بیکاران است و 80 درصد جویندگان کار فاقد مهارت لازم هستند و این امر باعث شده اکثریت فرصت‌های شغلی خالی باشند.