اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر بناب مشخص شدند

به گزارش بناب نیوز به نقل از فارس، در نشستی که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر بناب برگزار شد، اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا برای سال سوم و به مدت یک‌سال انتخاب شدند.

به این ترتیب، در کمیسیون برنامه و بودجه محمدباقر ولایی به عنوان رئیس و علی پورجعفر و عباس ممقانی به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.

برای کمیسیون عمران و برنامه‌ریزی و خدمات شهری عباس ممقانی به عنوان رئیس و وحید خیراللهی، جواد نظام پرست، بهمن حدادی و علی پورجعفر به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.

در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جواد نظام‌پرست به عنوان رئیس، وحید خیراللهی، محمدباقر ولایی، عباس ممقانی و محسن رحیمیان به عنوان اعضای این کمیسیون تعیین شدند.

همچنین در کمیسیون حقوقی وحید خیراللهی به عنوان رئیس و محسن رحیمیان، علی پورجعفر، عباس ممقانی، جواد نظام پرست و محمدباقر ولایی به عنوان اعضای این کمیسیون معرفی شدند.

در این نشست همچنین محسن رحیمیان برای عضویت در کمیسیون ماده صد بدوی، علی پورجعفر در کمیسیون ماده صد تجدیدنظر،(بناب نیوز) وحید خیراللهی در کمیسیون ماده 77 و نظام وظیفه بدوی، عباس ممقانی در کمیسیون حمل و نقل، جواد نظام‌پرست در کمیسیون نظام وظیفه تجدیدنظر و محمدباقر ولایی در کمیسیون رد و تحویل شهرداری و نیز کمیسیون ماده 55 تعیین شدند.

این گزارش حاکی است، هفته گذشته در چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بناب بر اساس رأی اعضای شورای اسلامی شهر بناب هیأت رئیسه قبلی این شورا ابقاء و محمدباقر ولایی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر بناب، وحید خیراللهی به عنوان نایب رئیس، بهمن حدادی منشی اول و جواد نظام‌پرست به عنوان منشی دوم و خزانه دار شورا انتخاب شدند.

گفتنی است، شورای اسلامی شهر بناب 7 عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارد.