برای اولین بار در سطح کشور؛  درس مهارت های لازم برای اشتغال در دانشگاه بناب ارائه گردید

به گزارش بناب نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه بناب، دکتر داود جهانی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به جهت ارتباط بیشتر دانشجویان این دانشگاه با صنعت از ارائه درس مهارتهای لازم برای اشتغال، خبر داد و گفت: این درس برای اولین بار در سطح کشور بصورت درس اختیاری ارائه گردیده است و دانشجویان می توانند بصورت اختیاری این درس را انتخاب کنند. 

وی در خصوص نحوه برگزاری این درس اختیاری گفت: این درس به جهت استقبال دانشجویان در دو روز از هفته در دانشگاه بناب ارائه می گردد و همچنین در این درس، رزومه نویسی، نامه پوششی رزومه، مصاحبه شغلی، ماک اینترویو، مهارتهای نرم در محیط کار، کارآفرینی و موارد دیگری که دانشجویان برای رسیدن به شغل مورد نظر و حفظ و موفقیت در شغل نیاز خواهند داشت مورد بحث قرار می گیرد.