پیام تشکر رئیس اداره ورزش و جوانان بناب

ورزش بعنوان پدیده اجتماعی و فرهنگی،نقش اساسی و بنیادی در زندگی امروز دارد و در این میان ورزش همگانی رمز تندرستی و پویایی است و توسعه آن ارتقای سلامت عمومی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی را بدنبال خواهدداشت.

ورزش همگانی بعنوان یک پدیده تربیتی سازنده در غنای فرهنگی جامعه حائز اهمیت بوده و همواره این پدیده در بناب مورد توجه مردم بوده و نمود آن را همه ساله در برگزاری باشکوه همایش دوچرخه سواری شاهد هستیم.

پروردگار را شاکریم که دوباره فرصتی دست داد تا شاهد خلق صحنه های بینظیر و برگزاری همایش باشکوه "#بناب_شهر_دوچرخه_ایران" با شرکت دهها هزار نفر باشیم.

همایشی که با قدمت ۲۱ساله ریشه در فرهنگ عمومی مردم شریف بناب دارد و امروزه الگوی دیگر شهرهای منطقه و کشور در راه اندازی این همایش و به تبع آن ترویج فرهنگ دوچرخه سواری شده است.

اینجانب ضمن تقدیر از مردم ورزش دوست #بناب و شرکت کنندگان از شهرهای همجوار، برخود وظیفه میدانم تا ازتلاشهای کلیه ارگانها،نهادهای نظامی و انتظامی، هیئات ورزشی، موسسات مردم نهاد، صنایع شهرستان و حامیان مالی که در برگزاری این همایش اهتمام داشتند نهایت تشکر را داشته باشم.

سیدمجید یزدانی