برقراري مجدد پروازهاي سهند- تهران و بالعکس از فرودگاه سهند

به گزارش بناب نیوز، محمد حاجی پور گفت: این پروازها از 10 آذرماه توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) در مسیر سهند- تهران و بالعکس، روزهای یکشنبه و چهار شنبه هر هفته انجام خواهد پذیرفت.

وی افزود: در پی رایزنی ها و هماهنگی های انجام گرفته و با عنایت به نیاز فرودگاه سهند به برقراری مجدد پروازها در این مسیر، اقدام شده است.

حاجی پور رئیس فرودگاه سهند اظهار داشت:  پرواز تهران - سهند به شماره پرواز 3385 روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 6 صبح  و  پرواز سهند - تهران به شماره پرواز 3384 ساعت 08:15 صبح همان روز با هواپیمای ATR انجام خواهد شد و همچنین پرواز تهران - سهند به شماره پرواز 3385 روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 09:20 صبح  و  پرواز سهند - تهران به شماره پرواز 3384 ساعت 11:30 همان روز با هواپیمای ATR انجام خواهد شد.