اختصاص یک میلیارد ریال برای مقابله با ویروس کرونا در بناب

به گزارش بناب نیوز، شورای اسلامی شهر بناب در جلسه فوق العاده شماره ۲۰۸ مورخه ۹۸/۱۲/۱۲ با بررسی پیشنهاد اعضای شورای اسلامی و با تاکید بر اهمیت مقابله با شیوع ویروس کرونا مصوب نمود شهرداری بناب در راستای رفع نگرانی شهروندان و ضد عفونی کردن اماکن عمومی و در جهت کنترل، پیشگیری و افزایش ایمنی شهر و شهروندان تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال برای این منظور از محل اعتبارات هزینه نشده بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ هزینه نماید.

این پیشنهاد بصورت دو فوریتی در جلسه مطرح و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر بناب رسید.