پلمپ 70 واحد صنفی متخلف در شهرستان بناب
فرمانده انتظامی شهرستان بناب گفت: با اجرای طرح مشترک اداره نظارت بر اماكن عمومی و شبكه بهداشت و اصناف شهرستان به منظور پيشگيری از شيوع ويروس كرونا، از اکثریت واحد صنفی بازديد به عمل آمد.
وی در ادامه اظهار کرد: در اجرای اين طرح که، 70 واحد صنفی به علت عدم رعايت موارد بهداشتی و تخطی از قوانين و ضوابط اماكن عمومی و صنفی و رعايت نکردن مصوبه ستاد پيشگری و مبارزه با ويروس كرونا پلمپ شدند.
شفقی با اعلام تداوم و تشديد اين گونه اقدامات كنترلی و نظارتی، با توجه به شيوع بيماری كرونا در اين ايام، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، خصوصا موضوعاتی مانند عدم رعايت مسائل بهداشتی و يا احتكار اقلام بهداشتی و درمانی، موضوع را سريعا به مركز فوريتهای پليسي 110 اطلاع دهند.