خستگی در بین کادر درمان بیداد میکند/مردم پروتکلهای بهداشتی را جدی بگیرند

به گزارش بناب نیوز، وحید رضایی رئیس بیمارستان امام خمینی بناب در نشست خبری مسئولین سلامت شهرستان با اصحاب رسانه با اشاره به خستگی کادر درمان این بیمارستان در هفته های اخیر، تصریح کرد: خستگی در بین کادر درمان بیداد میکند و اکنون پزشکی در بخش کرونا در حال خدمت است که ۴شبانه روز است که نخوابیده است!

وی افزود: بیمارستان امام خمینی بناب که به بحث کرونا در شهرستان اختصاص داده شده تنها ۱۵۰ تخت دارد و در صورت بحرانی تر شدن وضعیت پاسخگوی همه نخواهد بود و مردم باید پروتکلهای بهداشتی را جدی بگیرند.

رضایی همچنین با تاکید بر اینکه این بیمارستان یکی از مجهزترین واحدهای بستری کرونا را در بین شهرستانها داراست،خاطرنشان کرد:اکنون بخش کرونای بیمارستان امام خمینی با ۴پزشک متخصص اداره میشود.

وی با اشاره به افزایش میزان بستری بیماران کرونایی در حال حاضر در این بخش،تصریح کرد: متاسفانه اکنون شاهد افزایش بستری بیماران بدحال و همچنین بستری بیماران جوان در این بخش هستیم.