شناسایی و صدور سند برای بیش از 48 هزار هکتار از اراضی دولتی

به گزارش بناب نیوز، امین رفیعی در جلسه کارگروه کاداستر شهرستان بناب اظهار داشت: طرح کاداستر موضوع بسیار مهم و اساسی در شناسایی و صدور سند برای اراضی دولتی و مردمی می باشد و تعریف آن تهیه نقشه جامع از اراضی و املاک رودخانه ها و بسترهای موجود در سطح شهرستان بناب است.

فرماندار بناب تصریح کرد: مواردی در مورد بحث کاداستر وجود دارد از جمله تصرفات املاک دولت توسط برخی از افراد سودجو مهمترین آنها است که متاسفانه عدم توجه و اطلاع ارگانهای دولتی از میزان اموال خود موجب این سوء استفاده ها شده است که باید از طریق نقشه برداری ها املاک و اراضی دولت را شناسایی کرده و برای آنها سند مالکیت صادر نماییم.

امین رفیعی از صدور اسناد برای برخی از املاک ادارات خبر داد و گفت: اداره ثبت اسناد تا به امروز  ۴۸ هزار هکتار از املاک دولت را شناسایی و سپس برای آنها شناسنامه صادر کرده است که این نشانه خوبی به منظور همکاری ادارات با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بناب می باشد.

مقام عالی دولت در بناب تصریح کرد: مهمترین افرادی که در شناسایی، حفظ و نقشه برداری املاک دولت نقش اساسی دارند روسای ادارات می باشد که متاسفانه برخی از آن ها در تهیه این نقشه کوتاهی کرده مشکلات بین دولت و مردم ایجاد می کنند.

فرماندار بناب در پایان گفت: ارگان های مربوطه با اداره ثبت اسناد و املاک همکاری لازم را داشته باشند و بصورت ماهانه در جلسات کارگروه شرکت کرده و گزارشات مربوط را در مورد اجرای طرح کاداستر ارائه دهند و در صورت وجود مشکلات و موانع راهنمایی لازم را دریافت نمایند تا هرچه زودتر بتوانیم مشکلات اراضی مردم و دولت را حل کنیم.