عاملان قتل عضو شورای اسلامی شهر بناب ظرف 48 ساعت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بناب روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: به دنبال مفقود شدن شخصی به نام بهروز نصیرفام، عضو شورای اسلامی شهر بناب، ماموران آگاهی نیروی انتظامی این شهرستان موفق شدند قاتلان نامبرده را دستگیر كنند.

سرهنگ علی سلطانی وش افزود: در این رابطه دو نفر متهم به نامهای رحیم و رامین هردو ساكن بناب، دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتند.

مقتول علاوه بر عضویت در شورای اسلامی شهر بناب، معاونت اداره مخابرات این شهرستان را نیز بر عهده داشت.