گفتنی است این کنسرت مهر ماه سال جاری در شهرهای بناب و مراغه برگزار شد و اهالی منطقه استقبال شایانی از این کنسرت بعمل آوردند.

  بناب نیوز از آقای غلامحسین پورفرزین به جهت تهیه این تصاویر کمال تشکر را دارا می باشد.

 .