"مرکز بهداشتی و درمانی روستای زوارق" ، "بخش مراقبتهای ویژه نوزادان(NICU)" بیمارستان شهدای بناب ، "مرکز شماره 2 فوریتهای پزشکی 115 بناب" ، "ساختمان اداری" بیمارستان امام خمینی(ره) بناب و همچنین 2 واحد"پانسیون پزشکان متخصص" طرحهایی بودند که افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

گفتنی است برای مرکز بهداشتی و درمانی روستای زوارق که 410 مترمربع زیربنا دارد، دو میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و به 4 هزار و 300 نفر از روستاییان زوارق و کوته مهر خدمات خواهد داد.