رئیس اداره ثبت احوال بناب گفت: در مدت چهارسال گذشته در شهرستان بناب بیشترین اسامی پسرانه را به ترتیب نام های علی، مهدی و امیر محمد و همچنین بیشترین اسامی دخترانه را نام های زهرا، فاطمه، اسراء و هستی به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا اسماعیل نیا عصر روز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگی بناب با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار رسانه های گروهی در تعیین اسامی نوزادان گفت: سابقه نشان داده است که در ایام مناسبتهای خاص مذهبی و همچنین پخش سریال های پرمخاطب از صدا و سیما، گرایش مردم به نامگذاری فرزندان خود تحت تأثیر آنها قرار می گیرد.

رئیس اداره ثبت احوال بناب افزود:بیشترین نامهای انتخاب شده در بناب به ترتیب نامهای علی، مهدی و امیر محمد و همچنین بیشترین اسامی دخترانه را نامهای زهرا، فاطمه ، اسراء و هستی هستند.

وی از ابلاغ مصوبه ای به سازمان ثبت احوال کشور در ماههای اخیر خبرداد که طبق آن افرادی که اسامی آنها به نوعی غیراسلامی و غیرفرهنگی است و سوءسابقه ندارند، می توانند به راحتی اسامی خودشان را به نامهای اسلامی و متین تغییر دهند.