زندان در بناب ساخته می شود!

در چارچوب خواست مسوولان اجرایی و قضایی به زودی در شهرستان بناب زندان ساخته می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های آذربایجان شرقی، این زندان در قطعه زمینی به مساحت 12هکتار و با ظرفیت 500 نفر ساخته می شود.

اقدام های لازم برای واگذاری زمین به اداره کل زندان های استان انجام شده و مسوولان مربوط این موضوع را از طریق کمسیون ماده 69 پیگیری می کنند.