هفته اول رقابت های لیگ جودوی آذربایجان شرقی با قهرمانی تیم كان آذر به پایان رسید.

در رقابت های این هفته كه در آكادمی جودوی جانباز بیرقی برگزار شد، تیم كان آذر با 18 امتیاز پیشتاز رقابت ها شد و ایران خودرو با 12 امتیاز در تعقیب تیم صدرنشین است.

تیم كان آذر در هفته اول این رقابت ها با سه برد تیمی، 22 برد و 11 باخت انفرادی صدرنشین هفته اول شد.

ایران خودرو نیز با دو برد و یك باخت تیمی و 21 برد و 12 باخت انفرادی در جایگاه دوم قرار دارد.

تیم هیات جودو شهرستان سراب نیز با دو برد و یك باخت تیمی و 20 برد و 13 باخت انفرادی و 12 امتیاز در رده سوم رقابت های این هفته قرار گرفت.

رقابت های لیگ جودوی آذربایجان شرقی در چهار هفته برگزار می شود و هفت تیم بناب، مراغه، سراب، سردرود، كان آذر، ایران خودرو و باشگاه گنجویان در آن حضور دارند.