جمعه بازار خودرو در بناب بر پا میشود.

این مرکز جهت خرید و فروش خودروهای دست دوم ایجاد شده و نام خود را به عنوان دومین مرکز خرید و فروش خودروی دست دوم در شمالغزب کشور مطرح کرده است.

این مرکز در کیلومتر 3 جاده ی بناب-ملکان روبروی کارخانه ی آرد زهره بناب واقع شده و روزهای جمعه از ساعت 8 تا 14 بر پا خواهد شد.