حد فاصل شهرستانهای بناب و مراغه در روستای روشت کوچک ایستگاه راه آهنی وجود دارد که نام زیبای آذر بناب بر روی تابلوی آن خود نمایی میکند.

در سالیان گذشته این ایستگاه فعال بود و باعث آرامش خاطر همشهریان شده بود.

 متاسفانه مدتهاست که بلا استفاده مانده است و اهالی شریف بناب مجبورند جهت استفاده از قطار به شهر مراغه مراجعه کنند که این امر سبب نارضایتی همشهریان شده است.

خواسته ای که خواسته ی بحق اهالی بناب است مساعدت فرماندار محترم و راه اندازی مجدد ایستگاه آذر بناب میباشد.

 با وجود تعداد زیاد اتوبوسهای شرکت اتوبوسرانی میتوان از این اتوبوسها جهت رفت و آمد مسافرین محترم استفاده کرد.

این امر قطعا به افزایش رضایتمندی عموم عزیزان بنابی منجر خواهد شد.