برگزاری نخستین همایش علمی و آموزشی باغداران بناب

 نخستین همایش علمی و آموزشی باغداران بناب با عنوان ˈهرس و تقویت درختان موˈ روز پنجشنبه به همت جهاد و نظام مهندسی کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی بناب در حاشیه این همایش گفت: این شهرستان به دلیل برخورداری از شرایط آب و هوایی مناسب در آذربایجان شرقی از نظر باغات انگور رتبه دوم را دارد و امسال بیش از 74هزار و 250تن انگور از باغات بناب برداشت شده است.

ˈجعفر صادقیˈافزود: با توجه به وجود کارخانه های سبزه پاک کنی، بارگاه ها و اتحادیه باراندازان با بیش از 200نفر عضو، حدود 10هزارتن انگور در بارگاه ها فرآوری و پس از بسته بندی در کارخانه های سبزه پاک کنی شهرستان به بازارهای مصرف داخلی و خارجی صادر می شود.

وی یادآوری کرد: بیشترین رقم های انگور مورد کشت در بناب کشمشی سفید بی دانه، فخری، قزل اوزوم، حسینی، عسگری، صاحبی و شاهانی سیاه است.

صادقی اضافه کرد: با توجه به تغییرات شرایط اقلیمی فعلی که منجر به گرم شدن هوا شده و به دنبال آن جوانه های درختان میوه در شرف متورم شدن و شکوفایی قرار دارند، همچنین نهال های تمام نهالستان ها در معرض بازشدن جوانه قرار می گیرند بنابراین توصیه می شود بهره بردارانی که قصد احداث باغ را دارند در اولین فرصت ممکن نسبت به خرید نهال برای استفاده در باغ جدید خودشان اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی بناب گفت: آفات و بیماری های خاصی که در سال زراعی جدید باغات انگور را تهدید می کنند زنجیره مو و خوشه خوار انگور است که باغداران باید در این زمینه هوشیار باشند.