سه هزار و 560 فرصت شغلي در بناب ايجاد شده است

رييس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعي بناب از صدور مجوز براي سه هزار و 560 فرصت شغلي از ابتداي امسال تاکنون در اين شهرستان خبر داد.

محمود پورلطفعلي در نشست اعضاي شوراي اشتغال و سرمايه گذاري گفت: ميزان تعهد بناب براي ايجاد فرصت هاي شغلي سه هزار و 151نفر بوده که با افزايش چشمگيري مواجه شده و بيشتر از تعهد عمل کرده است.

وي اظهار کرد: براي مشاغل خانگي هم يک هزار و 169 فقره مجوز شغلي صادر شد.

پورلطفعلي از همکاري بانک مسکن در پرداخت تسهيلات بانکي انتقاد کرد و خواستار حل اين مشکل شد.

فرماندار بناب هم از افزايش 12درصدي تحقق تعهدات اين شهرستان در زمينه اشتغالزايي خبر داد و گفت: خوشبختانه به غير از اداره بهزيستي ديگر ادارات و دستگاه هاي اجرايي شهرستان در اين زمينه بيشتر از تعهدات خود عمل کرده اند.

سعيد برقي افزود: بيشتر بانک هاي عامل شهرستان هم در زمينه پرداخت تسهيلات همکاري خوبي دارند و با وجود ابلاغ ديرتر از موعد اعتبارات دولتي، براي پيشبرد امور اشتغالزايي همت خوبي شده است.

وي از مسوولان اداره بهزيستي خواست جديت بيشتري در تحقق سهميه اشتغالزايي مربوط به مددجويان زير پوشش خود داشته باشند.