خلع ید پیمانکار منطقه ی نمونه گردشگری قره  قشون بناب

9 طرح پیشنهادی، مطالعاتی و مشارکتی و نیز خلع ید از سرمایه‌گذاران فاقد شرایط در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری آذربایجان‌شرقی در جلسه کارگروه میراث فرهنگی مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی، این مصوبات در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به تصویب رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تشریح کرد: مشارکت شرکت اینتراکیش در سرمایه‌گذاری منطقه نمونه گردشگری دره لیقوان تبریز، طرح پیشنهادی سرمایه‌گذار منطقه نمونه گردشگری حاشیه اتوبان شهید کسایی تبریز در بخشی از اراضی و سرمایه‌گذاری شرکت ژئو تجارت سیمرغ در محدوده 44 هکتاری از اراضی واقع در حاشیه سد امند شبستر سه موضوعی بودند که پس از بررسی تصویب شدند.

محمدی افزود: پیشنهاد این اداره کل در خصوص واگذاری بهره‌برداری از کمپ‌ها، سرویس‌های بهداشتی، و مجتمع‌های خدمات رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شرکت توسعه گردشگری استان و همچنین الزام دستگاه‌های دولتی به اجرای مصوبات هیئت دولت و تصمیمات کارگروه تخصصی استان در مناطق نمونه گردشگری، روستاهای هدف و پروژه‌های گردشگری نیز در این جلسه به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات طرح جامع و محدوده اجرای طرح دو منطقه نمونه گردشگری حاشیه سد قلعه‌چای عجب‌شیر و حماملوی ورزقان توسط سرمایه‌گذاران این دو منطقه نیز بررسی و مصوب شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ادامه داد: موافقت با موضوع خلع ید از سرمایه‌گذاران دو منطقه نمونه گردشگری پیام مرند و قره قشون بناب به دلیل طولانی شدن اجرای پروژه و ضعف سرمایه‌گذارانشان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

محمدی تصریح کرد: همچنین طی این جلسه، روستای «آتش بیگ» شهرستان هشترود با پیشنهاد فرمانداری این شهرستان به عنوان روستای هدف گردشگری آذربایجان شرقی به تصویب رسید.