آخرین خبر از موسسه نصر بناب

خرین خبر از نصر براساس پیامک ارسالی از سوی نصربناب: به اطلاع مشتریان محترم می رساندبا هماهنگی بعمل آمده با مسئولین شهرستان بناب ، تا اعلام نتیجه نهائی ادغام، مقررشده است از محل جمع آوری اقساط وجوهی بصورت محدود برای رفع نیاز مشتریان در روز های پایانی سال پرداخت شود.

شیفت صبح : دریافت اقساط شیفت بعد از ظهر : پرداخت محدود.