درخواست تصویب پاداش میلیونی برای اعضای کمیسیون‌های شهرداری و اعضای شورا‌ !

پرداخت پاداش میلیونی در اواخر هرسال توسط دستگاه‌های اجرایی و اداری همواره مورد انتقاد بوده است.

در حالی که درخواست و تصویب پاداش میلیونی در اواخر هر سال برای مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر همواره مورد انتقاد شهروندان قرار می‌گیرد، این عمل به یک امر عادی و دائمی تبدیل شده است.

گفته می‌شود شهردار محترم شهرستان بناب اخیراً طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم شورای اسلامی شهر بناب از این شورا درخواست کرده تا به پاس قدردانی از خدمات اعضای کمیسیون‌های شهرداری و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر بناب در سال جاری، برای هر کدام مبلغ 15 میلیون ریال به عنوان پاداش تصویب کنند که با انتشار این خبر، درخواست مذکور با اعتراض افکار عمومی مواجه شده و مردم انتظار دارند در زمان حاکمیت دولتی که به عنوان «دولت عدالت محور» معروف است، فرماندار محترم شهرستان بناب با لغو این مصوبه به انتظارات و توقعات مردم پاسخ مثبت دهند.

اگر مسئولان می‌دانستند آبرو و اعتباری که دارند، همه نشأت گرفته از فعالیت مضاعف و کارکرد خوب افراد زیردست آنهاست؛ هرگز به خود اجازه نمی‌دادند اضافه بر حقوق و مزایایی که به اسم حق جلسه دریافت می‌دارند، چشمداشت دیگری داشته باشند.

بهتراست آقایان محترمی که در این باره تصمیم می‌گیرند، فکر نکنند از صبح تا شب در جلسات نامه امضاء کردن و شب ساعت 10 به منزل رفتن می‌شود شق القمر مدیران! نه، اینها تازه کوچک‌ترین وظیفه آنهاست که انجام می‌دهند و برای آن هم طبق مقررات «حق جلسه» دریافت می‌کنند.

یاد آقای بهنام رضوانی فرماندار سابق بناب بخیر که برای نخستین بار بعد از رسانه‌ای شدن موضوع در زمان مدیریت ایشان، حداقل پاداش دریافتی از شورای اسلامی شهر را عیناً به شهرداری عودت دادند.

به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که انصافاً فشار مضاعفی بر افراد محروم و قشر کارگر جامعه وارد می‌شود؛ مسئولان محترم شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر بهتر بود در اواخر دوره مسئولیت خود دراین دوره شورا، بجای مصوبه پرداخت پاداش برای خود و اعضای کمیسیون‌های شهرداری، طرحی دال بر اعزام رفتگران و کارگران زحمتکش شهرداری برای زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع) تصویب می‌کردند که این سفر معنوی برای خیلی از آنها هنوز هم حسرت و رؤیایی بیش نیست.