180جلد کتاب به دانش آموزان نمونه بناب اهدا شد

اعضای انجمن کتابخانه های عمومی بناب، با حضور در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه این شهرستان به دانش آموزان ممتاز و نمونه کتاب اهدا کردند.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، رییس اداره کتابخانه‌های عمومی بناب گفت: یکی از اهداف و برنامه‌ها و فعالیت اصلی این انجمن ترویج فرهنگ مطالعه با استفاده از راهکارها و روش مختلف است.

ˈمیرسردار مرندیˈ افزود: در همین زمینه یکی از مصوب های انجمن حضور در مدارس و توزیع کتاب و نیز عضویت دانش آموزان در کتابخانه های عمومی شهرستان بود که عمده کتاب ها به همت دانشگاه بناب و با همکاری ارگان هایی از جمله اداره کتابخانه های عمومی و اداره آموزش و پرورش تهیه و در بین کلاس های نمونه مدارس مقاطع سه گانه شهرستان توزیع شد.