جانشين رييس سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح از راه‌اندازي چهار باند ويژه تاكسي‌هاي هوايي و هواپيماهاي كوچك در كشور و طراحي و ساخت تاكسي‌هاي هوايي 12 نفره و جت آموزشي تا سه سال آينده خبر داد.

امير سرتيپ دوم عبدالكريم بني‌طرفي اظهار كرد: طراحي و ساخت ميني‌موتورهاي توربوفن كه براي هواپيماهاي كوچك و پهباد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به مراحل نهايي خود رسيده ودر حال حاضر در خط توليد است و به ميزان نياز صنايع توليد مي‌شود.

همچنين براي ساخت موتورهاي بزرگ نيز درصدد تشكيل كنسرسيومي از دانشگاه‌ها و شركت‌هاي خصوصي هستيم.

بني طرفي درباره روند توسعه و پيشرفت پروژه «تاكسي هوايي» خاطرنشان كرد: در راستاي ايجاد و توسعه بسترها براي اين طرح تاكنون چهار باند ويژه هواپيماهاي كوچك و تاكسي‌هاي هوايي در شهرهاي بناب(آذربايجان شرقي)، خراسان شمالي، سبزوار، و  اهواز راه‌اندازي شده است.

جانشين سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح با اشاره به اينكه تاكسي هوايي در واقع هواپيماهاي كوچك شش تا 12 نفره است كه در همه كشورهاي دنيا براي تردد مسافران در شهرهاي كوچك مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تصريح كرد: در حال حاضر ضمن راه‌اندازي چهار باند فرودگاهي ويژه هواپيماهاي كوچك و راه‌اندازي باندهاي ديگر در شهرهاي كوچك و كم جمعيت، تاكسي‌هاي‌ هوايي شش نفره را طراحي كرده و ساخته‌ايم و به دنبال ساخت تاكسي‌هاي هوايي 12 نفره هستيم.