درخشش دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب در مرحله اول تورنمنت بین المللی مسکو

دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب حایز رتبه های برتر مرحله نخست تورنمت ریاضی مسکو شدند.

بنا به اعلام خانه ریاضیات استان آذربایجان شرقی از مجموع 310 تیم شرکت کننده در مرحله اول این دوره از مسابقات ریاضی بین شهرها 71 تیم که امتیاز بالاترحد نصاب تعیین شده را کسب نمودند توانستند به مرحله دوم این مسابقات راه بیابند .

مطابق آمار اعلام شده توسط خانه ریاضیات استان پنج تیم از مرکز استعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب توانستند به مرحله دوم صعود نمایند که اسامی و رتبه های کسب شده این عزیزان به شرح ذیل می باشد: 1- دانش آموزان علی مدرسی -میلاد محجوبی-شهاب ستونی رتبه دوم استانی 2- دانش آموزان سینا مصطفی زاده - حمید محمود زاده  رتبه چهارم استانی 3- دانش آموزان حامد شیرزاد - صهیل صمیمی - حمیدرضا سلطانعلی زاده رتبه ششم استانی 4- دانش آموزان علی مهدوی - احسان یزدانی - علی عبدالرزاق رتبه سیزده استانی 5- دانش آموزان رضا غلامی - امیر حسین رمضانی - فرزاد حلاجی آزاد رتبه سیزده استانی.