زمان برگزاری کلاس داوری درجه 3 فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان بناب کلاس داوری درجه3 فوتبال از روز شنبه 91/12/19 در محل اتاق کنفرانس مجتمع بزرگ ورزشی بناب با حضور 30 نفر از شهرستانهای بناب ، مراغه ، عجب شیر ، بوکان و میاندوآب به مدت 6 روز با مدرسی و ممتحنی آقای محمد پیروزرام و با مدیریت آقای بهرام فرزانه شروع خواهد شد.