آموزش قرآن ويژه بی‌سوادان در مؤسسه نورالقلم بناب

دوره آموزش قرآن ويژه بی‌سوادان، هر هفته روزهای دوشنبه در مؤسسه نورالقلم بناب برگزار می‌شود.

حسنيه رنجور، مديرمسئول مؤسسه نورالقلم بناب درباره برگزاری اين دوره آموزشی گفت: در راستای ارتقاء سطح دوره‌های آموزشی و ريشه‌كنی بی‌سوادی قرآنی، دوره آموزش قرآن ويژه بی‌سوادان، هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 12:30 در مؤسسه قرآنی نورالقلم بناب برگزار می‌شود.

وی اظهار كرد: بيش از 20 نفر از علاقه‌مندان در اين دوره آموزشی حضور دارند و آموزه‌های قرآنی در اين دوره با استفاده از كتاب قرآن صورت می‌پذيرد و شركت‌كنندگان در اين دوره در حال حاضر مشغول فراگيری روخوانی و روانخوانی جزء دوم قرآن هستند.

رنجور عنوان كرد: پس از برگزاری اين دوره از قرآن‌آموزان آزمون به عمل می‌آيد و به برترين‌ها گواهينامه اعطا می‌شود و می‌توانند برای شركت در دوره بالاتر اقدام به ثبت نام كنند و آموزش حفظ قرآن نيز در دستور كار اين مؤسسه قرآنی قرار دارد.

مدير مؤسسه نورالقلم بناب خاطرنشان كرد: اجرای طرح‌های آموزشی از جمله طرح نورالهدی و صالحين نيز از جمله فعاليت‌های اين مؤسسه قرآنی است كه با همكاری ديگر مراكز قرآنی اجرا می‌شود.