کسب مقام های مختلف در مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان استان

مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان استان روز جمعه 91/12/18 در سه وزن دوم در خانه کشتی تبریز برگزار شد و قهرمانان اوزان مختلف مشخص شدند.

در این مسابقات در وزن 96 کیلو هادی مأنوس زاده مقام اول و در وزن 120 کیلو اکبر سیدخانی مقام دوم  مسابقات را برای شهرستان بناب به ارمغان آوردند.

از نکات جالب توجه این مسابقات عدم شرکت شهرستان های مرند، ملکان  و مراغه در سه وزن آخر بود که این موضوع برای دوستداران کشتی خبر خوبی نیست.

آنچه که مسلم است افول کشتی در استان آذربایجان شرقی در سال های اخیر اتفاق افتاده، به طوری که شهرستان های مطرح در کشتی ورزشکاری برای شرکت در مسابقات در سه وزن 84 ، 96 ، و 120 کیلوگرم ندارند.

این موضوع زنگ خطر را برای مسئولین کشتی استان به صدا درآورده و باید هرچه سریعتر فکری به حال این موضوع شود.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان.