213واحد تولیدی و صنعتی در بناب فعالیت می کنند

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بناب از فعالیت 213 واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان خبر داد.

ˈسعید رحمان پورˈ در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بناب، سرمایه گذاری انجام شده در این واحدها را حدود پنج هزار و 386 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی هدف از تشکیل این نشست را رسیدگی به مشکلات صنعتگران در چارچوب توسعه و رونق واحدهای صنعتی و تولیدی اعلام و اضافه کرد: احداث واحدهای تولیدی و صنعتی و توسعه وضعیت موجود صنعت، پاسخی مثبت به فرامین رهبر معظم انقلاب در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

رحمان پور ادامه داد: ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی رابطه مستقیمی با تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دارد و هدف سازمان صنعت، معدن و تجارت افزایش تعداد این واحدها با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و ایجاد اشتغال در منطقه است.