نفرات برگزیده ی مسابقه روان خوانی(ویژه دانش آموزان) مربوط به طرح کیفیت بخشی به رشته علوم انسانی، به ترتیب رتبه به قرار ذیل اعلام می گردد : 1- ویدا کفاش ساعی بناب 2- مهدیه اسماعیل نژاد ناحیه3 تبریز 3- حامد الفت مرند 4- شبنم نوجه دهی شبستر 5- فاطمه سیّدی ملکان 6-محمد حسین تیغی عجب شیر 7- پری ناز پور عشقی اسکو 8- حانیه خوئی گوگان 9- مرضیه فتاحی ایلخچی 10-ندا حسین زاده آذرشهر.